Universitat Rovira i Virgili

CONTRIBUCIONS A LLIBRES

Contribucions a capítols de llibre:

2021

2018

2017

2015

2013

Llibres editats per membres del grup:

2019

2017

Publicacions

Articles científics

Contribucions a llibres

Tesis doctorals

Una vida de ciència