Universitat Rovira i Virgili

Grup de recerca en Nutrigenòmica

El grup de recerca en Nutrigenòmica de la Universitat Rovira i Virgili té com a objectiu general la generació de coneixement orientat al disseny d'aliments funcionals capaços de prevenir, endarrerir o pal·liar malalties metabòliques com l'obesitat, la diabetis, l'hipertensió i la síndrome metabòlica. A més a més, aquests estudis també permeten la revalorització de subproductes de la industria alimentària mitjançant l'obtenció d'ingredients funcionals.

Notícies

Més informació