Universitat Rovira i Virgili

PUBLICACIONS

El grup de Nutrigenòmica publica anualment en revistes indexades del primer quartil els resultats de la seva recerca. A més a més, periòdicament assisteix a congressos internacionals i publica capítols en llibres especialitzats de l'àmbit d'investigació. També participa en diverses activitats de divulgació.

Publicacions

Articles científics

Contribucions a llibres

Tesis doctorals

Una vida de ciència