Universitat Rovira i Virgili

Projectes

ACTIUS

ESVAL_PEP: Escalat i valorització d'hidrolitzats amb pèptids antihipertensius obtinguts de subproductes alimentaris.

ID projecte: PDC2021-121625-I00

Investigadora principal: Dra. Begoña Muguerza

Periode: 2021-2023

Resum: La hipertensió (HTA) és un gran factor de risc per a la malaltia cardiovascular i un dels problemes de salut pública més crític
i costós. Per això la identificació de nous compostos bioactius per a ser inclosos en aliments funcionals o nutracèutics amb
propietats antihipertensives és de gran interès per al sector industrial. D'altra banda, existeix un gran interès a aprofitar
subproductes d'origen animal com a font d'ingredients funcionals, la qual cosa els confereix un valor afegit, disminueix els costos de la seva eliminació i evita la contaminació ambiental. En el marc d'un projecte anterior, el grup va demostrar en rates hipertenses els efectes antihipertensius d'un hidrolitzat de pota de pollastre (Hpp11) prèviament desenvolupat i patentat, identificant els seus pèptids bioactius i mecanismes d'acció implicats. A més, es va patentar un multiingredient, que contenia l'hidrolitzat Hpp11, pels seus efectes beneficiosos sobre l'obesitat i la síndrome metabòlica. Amb la finalitat de llicenciar aquestes i altres patents desenvolupades pel grup, s'ha contactat amb diferents empreses del sector alimentari i nutracèutic. El fet que els hidrolitzats hagin estat obtinguts a partir de subproductes de la indústria alimentària ha estat considerat a més d'especial rellevància. No obstant això, és necessari un escalat que garanteixi l'obtenció  d'un producte que mantingui la seva funcionalitat i sigui adequat per la seva repetitivitat, vida mitjana, costos, rendiment, etc. El propòsit de la present proposta se centra en l'escalat a nivell pilot del procés d'obtenció dels hidrolitzats. Això permetria a l'empresa conèixer la rendibilitat del procés, la conveniència de llicenciar les patents i confirmar la funcionalitat dels ingredients després del procés d'escalat a nivell pilot. Així mateix, aquest escalat permetria dur a terme un estudi per a comprovar la reproducibilitat dels hidrolitzats preparats en diferents lots i comprovar la robustesa del mètode de fabricació i possibilitaria dur a terme un estudi d'estabilitat de l'hidrolitzat.

Finançament: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per l’Unió Europea Next GenerationEU/PRTR.

PROTBIOTIC: Interacció entre hidrolitzats proteics i microbiota intestinal. Potencial prebiòtic i promoció de la producció de postbiòtics amb efecte antihipertensiu.

ID projecte: PID2020-114608RA-I00

Investigadores principals: Dra. Cristina Torres i Dra. Francisca I Bravo

Periode: 2021-2024

Finançament: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades MCIN/AEI/10.13039/501100011033.

Resum: Aquest projecte té com a objectiu investigar la interacció entre els hidrolitzats proteics de subproductes de la indústria agroalimentària i la microbiota intestinal per tal de promoure la producció de metabòlits postbiòtics, inclosos els pèptids bioactius, amb possibles efectes antihipertensius. Es postula que els hidrolitzats proteics específics poden modular la microbiota intestinal i contribuir al desenvolupament de nous terapèutics contra la hipertensió. L'estudi implicarà l'ús de diferents condicions d'hidròlisi per obtenir diversos hidrolitzats proteics, que seran provats pels seus efectes en la microbiota intestinal i el seu potencial per alleujar la hipertensió. Aquesta recerca s'alinea amb els objectius de promoure la salut i el benestar, així com la sostenibilitat mitjançant la utilització de subproductes agroalimentaris i l'economia circular.

SEASONAL MIX: Multiingredients estacionaris amb base fenòlica per la prevenció de patologies associades a l'obesitat.

ID projecte: PID2020-113739RB-I00

Investigadores principals: Dra. Begoña Muguerza i Dra. Anna Arola

Periode: 2021-2024

Finançament: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades MCIN/AEI/10.13039/501100011033.

Resum: Aquest projecte investiga els efectes de consumir combinacions d'extractes de polifenol dels fruits en patologies relacionades amb l'obesitat. En concret, examina l'impacte de la temporada de consum en els resultats. L'estudi pretén proporcionar informació sobre els beneficis potencials de les intervencions dietètiques específiques per a la gestió de l'obesitat i les malalties metabòliques associades, mitjançant l'aprofitament de les propietats bioactives dels compostos fenòlics derivats dels fruits i considerant el moment del consum.

CIRCAFENOL: Efectes de compostos fenòlics en alteracions causades per la interrupció del ritme circadià.

ID projecte: PID2021-128813OB-I00

Investigadors principals: Dra. Cristina Torres i Dr. Manuel Suárez

Periode: 2022-2025

Finançament: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa.

Resum: Els ritmes circadians són essencials per mantenir i regular processos vitals que permeten la supervivència i adaptació dels organismes contra els canvis ambientals. La regulació dels ritmes circadians està controlada per un rellotge central situat en l'hipotàlem i diversos rellotges perifèrics localitzats en diferents òrgans, ambdós coordinats per senyals moleculars governats per gens de rellotge. En els últims anys, l'ús d'estratègies nutricionals com els compostos fenòlics s'ha descrit com a moduladors dels mecanismes reguladors dels rellotges biològics. L'ús d'aquests compostos fenòlics podria tenir un impacte important en la prevenció o l'atenuació de diverses malalties metabòliques provocades per la interrupció dels ritmes circadiaris que s'ha convertit en un problema més comú avui dia a causa de l'estil de vida modern que la societat ha adoptat. L'objectiu del projecte és avaluar la capacitat dels compostos fenòlics per prevenir o millorar les malalties metabòliques causades per la interrupció del ritme circadià. Per aconseguir el nostre objectiu, com a primer pas, l'extracció de llavors de raïm Protoantocianidins (GSPE) s'administrarà de manera crònica a un model circadià alterat de rata rítmica per avaluar l'impacte de l'extracte en diferents processos metabòlics. Finalment, validarem les nostres dades duent a terme un estudi pilot amb treballadors que han canviat de torn durant més de 5 anys. Avaluarem l'efecte del consum crònic del SPGE en humans amb ritmes circadians alterats i potencials trastorns metabòlics.

NUTRAPREMET: Recerca, desenvolupament i validació d'un nutracèutic per a la prevenció de la hipertensió i la síndrome metabòlica.

ID projecte: CPP2021-008511

Investigadors principals: Dra. Francisca I Bravo i Dr. Gerard Aragonès

Periode: 2021-2024

Finançament: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades  MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/ PRTR.

Resum: El projecte NUTRAPREMET té com a objectiu desenvolupar un nutracèutic a partir d'hidrolitzats proteics vegetals per a la prevenció de la hipertensió arterial (HTA) i la síndrome metabòlica (SM). Es busca abordar la falta de coneixement sobre els mecanismes d'acció i validar els resultats a través d'estudis d'intervenció en humans. S'espera obtenir un hidrolitzat peptídic funcional patentat i s'explorarà el seu ús en la formulació d'aliments funcionals. Els resultats esperats tindran un impacte rellevant en la prevenció i reducció de HTA i SM, així com en el mercat en creixement de suplements alimentosos. A més, contribuirà a la transferència de coneixement i a l'evidència científica sobre els pèptids en el control de la pressió arterial i la prevenció del SM.

FINALITZATS

RETOS: Desenvolupament i validació d'una beguda funcional pel control de la pressió arterial.

ID projecte: RTC-2017-6044-2

Investigadores principals: Dra. Begoña Muguerza i Dra. Francisca I Bravo

Periode: 2018-2021

Finançament: Ministerio de Economia y Competitividad MCIN/ AEI /10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa.

NUTRISALT: Especialització i competència territorial (PECT) de Reus i el Camp de Tarragona per a una dieta innovadora, segura, saludable i sostenible per al benestar de la població i l'impuls del territori.

ID projecte: PECT-NUTRISALT

Investigadores principals: Dra. Begoña Muguerza

Periode: 2017-2019

Finançament: Diputació de Tarragona.

CHRONOFOOD: Estudi de la interacció dels ritmes circadiaris i estacionals amb l'efectivitat d'ingredients funcionals

ID projecte: AGL2016-77105-R

Investigadores principals: Dra. Begoña Muguerza i Dra. Anna Arola

Periode: 2016-2019

Finançament: Ministerio de Economia, Industria y Competitividad.