Universitat Rovira i Virgili

CONTRACTES DE RECERCA

El grup de Nutrigenòmica ha establert relacions mitjançant contractes de col·laboració amb diferents empreses nacionals i internacionals de diferentssectors productius

Serveis i transferència

Serveis

Patents

Contractes de recerca