Universitat Rovira i Virgili

Oberta nova convocatòria de dues places de tècnic/a superior de suport a un projecte de recerca. Termini fins al 8 de novembre (inclòs)

Convocatòria de dues places de  tècnic o tècnica superior de suport a un projecte de recerca a temps parcial en el grup de recerca Nutrigenòmica de la URV. El termini de presentació de sol·licituds pels aspirants és fins al dia 8 de novembre de 2017 inclòs. Més informació:

https://seuelectronica.urv.cat/treballar-a-la-urv/convocatories-pas/788/contractacio-dun-tecnic-o-tecnica-superior-de-suport-a-un-projecte-de-recerca-a-temps-parcial-grup-i-departament-de-bioquimica-i-biotecnologia

https://seuelectronica.urv.cat/treballar-a-la-urv/convocatories-pas/789/contractacio-dun-tecnic-o-tecnica-superior-de-suport-a-un-projecte-de-recerca-a-temps-parcial-grup-i-departament-de-bioquimica-i-biotecnologia

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar