Universitat Rovira i Virgili

La revolució dels multi-ingredients funcionals

Actualment tenim un gran nombre d'evidències científiques que mostren com alguns components bioactius dels aliments administrats de forma individual (com els polifenols i els àcids grassos conjugats), poden tenir importants beneficis per a la nostra salut. No obstant això, cap d'aquests components per sí sols ha estat capaç de revertir de manera simultània les diverses alteracions metabòliques que es generen en una situació d'obesitat.

En aquest sentit, una nova investigació del nostre grup ens ha permès desenvolupar un nou concepte de producte basat en la combinació de diferents ingredients funcionals amb la capacitat de controlar el pes corporal i prevenir simultàniament les diferents alteracions metabòliques associades amb l'obesitat com són la hipertensió arterial, la diabetis i les alteracions lipídiques.

Pots consultar els articles científics que tens a continuació per a saber més detalls sobre els efectes beneficiosos d'aquest nou multi-ingredient que hem desenvoupat:

A multifunctional ingredient for the management of metabolic syndrome in cafeteria diet-fed rats (Food&Function 2021)

A novel dietary multifunctional ingredient reduces body weight and improves leptin sensitivity in cafeteria diet-fed rats (Journal of Functional Foods 2020)

A mix of natural bioactive compounds reduces fat accumulation and modulates gene expression in the adipose tissue of obese rats fed a cafeteria diet (Nutrients 2020)

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar