Universitat Rovira i Virgili

Cinta Bladé

Descarregar “Una vida de ciència”

Maria Cinta Bladé Segarra (1958-2019), va ser Catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat Rovira i Virgili. Impulsora del Màster Interuniversitari de Nutrició i Metabolisme, la seva recerca es va centrar en els efectes dels compostos fenòlics sobre la síndrome metabòlica i els ritmes circadiaris i estacionals, des d'un vessant nutrigenòmic. Autora de nombrosos articles científics i capítols de llibre, va dirigir una dotzena de tesis doctorals i va ser cap del grup de recerca de Nutrigenòmica.