Universitat Rovira i Virgili

SERVEIS I TRANSFERÈNCIA

CULTIUS CEL·LULARS

Oferta a laboratoris farmacèutics i institucions de recerca biomèdica: